رَوادید یا ویزا به مدرکی گفته می‌شود که می‌تواند به فرد یا افرادی اعطا گردد که درخواست اخذ اجازه برای گذر از جایی یا ورود به آن را دارند.

معمولاً روادید بصورت برچسب یا مهر بر روی کاغذهای مربوطه در سند هویتی اشخاص، چسبانده یا زده می‌شود.

انواع روادید شامل موارد زیر می شود. 

  • روادید دیدار از بستگان
  • روادید تجاری و بازرگانی
  • روادید دانشجویی
  • روادید پیوستن به خانواده
  • روادید گردشگری

با توجه به شرایط متفاوت هر کشور در ارائه روادید گردشگری، ما در لحظه دیدار توانایی آن را داریم تا خدمات اخذ روادید گردشگری برای گردشگران ایرانی و خارجی ( جهت ورود به ایران) را ارائه دهیم.

شما می توانید با کلیک  بر روی عکس مقابل از نرخ خدمات روادید ما مطلع شوید.